Ενδεικτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς» (ΟΠΣ 5041862) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Λεβαδέων»

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης»

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου που αφορούν στην υποστήριξη του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων (businessincubators) στο Δήμο Τρίπολης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου ως προς την δυνατότητα τοποθέτησης εγκαταστάσεων γεωθερμίας και λοιπών ΑΠΕ σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου»

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2020-2023 του Δήμου Αιγιαλείας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική – «Μοντέλο Ενεργειών Παρέμβασης»

Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας Έργου  της  Πράξης  «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)»  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνταξη  και διαμόρφωση «Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της  Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ»

Σύνταξη και διαμόρφωση «Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της  Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

“Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 2020  – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του Δήμου Λαυρεωτικής

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Εργασίες απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας για τα έργα ΕΣΠΑ

Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση και ένταξη έργων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτικές πηγές

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ από το ΤΠΔ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εκτέλεση υπηρεσιών εξειδίκευσης των δράσεων και των ειδικών στόχων της ΟΧΕ Λευκάδας»

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η ανάπτυξη και  προαγωγή  της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση των έργων και δράσεων που εμπεριέχονται στα αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου Αθηναίων

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος για την ίδρυση νέου βρεφικού τμήματος»

Εφαρμογή και συμμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» στις Λειτουργίες, Διαδικασίες και απαιτήσεις του Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων(GDPR).

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος για την ίδρυση νέων βρεφικών τμημάτων»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΕΕ

Επιμελητήριο Ηλείας

Τεχνική Υποστήριξη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για την ωρίμανση δράσεων στο πλαίσιο της ΟΧΕ Κατάκολο – Αρχ. Ολυμπία Πύργος / ΕΠ Δυτ. Ελλάδος 2014-2020

Λιμενικό Ταμείο Κατάκολο Πύργου

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση δράσεων στο πλαίσιο της ΟΧΕ Κατάκολο – Αρχ. Ολυμπία Πύργος / ΕΠ Δυτ. Ελλάδος 2014-2020

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και Προετοιμασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων